Zdrowe Tryby

Zdrowy Dorosły
Pacjent ma pozytywne i neutralne myśli i uczucia względem siebie. Robi to, co jest dla niego dobre i to prowadzi go do zdrowych relacji z innymi oraz zdrowych aktywności. Troszczy się o potrzeby Wrażliwego Dziecka, chroni je i ceni. Wyznacza zdrowe granice Dziecku Impulsywnemu i Złoszczącemu się, ogranicza i hamuje nieadaptacyjne style radzenia sobie oraz dysfunkcjonalne tryby rodzicielskie.

Szczęśliwe Dziecko

Pacjent czuje się kochany, rozumiany, ważny, usatysfakcjonowany, chroniony. Ma poczucie, że możliwa jest bliska i bezpieczna więź z innymi. Jest pewny siebie i czuje się kompetentny, odpowiednio autonomiczny, optymistyczny. Bawi się jak radosne, małe dziecko. Tworzy zdrowe więzi z ludźmi, jest spełnione.