O PSTPS

Każda jednostka odnosząca sukcesy wie, że jej sukces zależy od wspólnoty współpracujących ze sobą osób.