Mechanizmy działania schematów

Wzmacnianie schematu – podtrzymywanie schematu, potęgowanie go zamiast osłabiania.

Zawierają się w tym wszystkie myśli i działania, które dążą do podtrzymywania schematu –

wówczas ma miejsce samospełniająca się przepowiednia. Schemat stanowi nade wszystko

część konkretnej osoby, w jakiś sposób ją definiuje, jest dla niej znany. Schematy są wzmacniane zarówno przez zniekształcenia poznawcze, zaburzone wzorce zachowania oraz style radzenia sobie ze schematem.

Uzdrawianie schematu – osłabianie schematu, nauczenie osoby adaptacyjnych stylów

radzenia sobie ze schematami, pozbycie się silnych skojarzeń emocjonalnych oraz wspomnień

związanych ze schematem oraz zniekształconych treści poznawczych.

Polega najczęściej nie na całkowitym usunięciu schematu, lecz na coraz rzadszym uruchamianiu schematu oraz zmniejszeniu intensywności związanych z nimi emocji.