mgr Małgorzata Czerniak

Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym PTTPB nr 1281, psychologiem i pedagogiem. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, oraz na SWPS w Warszawie (ukończenie czteroletnich studiów podyplomowych – „Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Warszawie” rekomendowanej przez PTTPB – dyplom z wyróżnieniem). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematów.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Pomaga pacjentom borykającym się m.in. z zaburzeniami lękowymi (zaburzenie lękowe z napadami paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenia adaptacyjne), PTSD, depresją, zaburzeniami osobowości, oraz z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. W pracy wykorzystuje techniki i protokoły psychoterapii CBT, oraz elementy trzeciej fali, terapii schematów Younga, ACT, DBT, mindfulness. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, na Oddziałach Psychiatrycznych PCP (Dziennym, Całodobowym i Sądowym), w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych oraz Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych w Łodzi, placówkach oświatowych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Obecnie przyjmuje pacjentów w ramach własnej działalności PSYCHOrys (pod adresem Centrum Psychoterapii poznawczo-behawioralnej OSTOJA) ul. Gdańska 90 l.2/3 w Łodzi (województwo łódzkie), lub w formie online. Pracuje również na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej EGO w Łodzi. Ponadto prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia grupowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli i osób z zaburzeniami lękowymi.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach. „Jednym z najważniejszych elementów mojej pracy jest poszerzanie wiedzy i doświadczenia – biorę udział w licznych szkoleniach i kursach. Jestem autorką i wydawcą programu profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci „PSYCHOkosmos” – integrującego w sobie techniki poznawczo-behawioralne i bajkoterapię”.

mgr Oliwia Gardiasz

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz pedagogiki. W 2020 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego nr. 881, dzięki czemu dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Ukończyła szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty schematów Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST oraz studium zaburzeń odżywiania. Ukończyła zaawansowane szkolenie w terapii dialektyczno – behawioralnej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała min. prowadząc terapię grupową i warsztaty w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, prowadząc grupową psychoterapię DDA/DDD, a także pracując indywidualnie z Pacjentami w Poradniach Psychologiczno – Psychiatrycznch. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematów. Podlega stałej superwizji.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzi psychoterapię zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych i lękowych oraz zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, osobami współuzależnionymi oraz z dorosłymi dziećmi alkoholików i osobami, które doświadczyły przemocy (tzw. DDA/DDD). Pomaga pacjentom, którym doskwiera ból psychiczny, kryzys, żałoba, przemoc, traumy. Pracuje z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, borykającymi się nie tylko z zaburzeniami psychicznymi, ale i trudnościami dnia codziennego. Stale podnosi swoje kompetencje. Jak sama mówi praca to jej pasja