Fazy terapii schematów

W terapii schematów korzysta się z wystandaryzowanych technik: poznawczych (zmiany sposobu myślenia) i behawioralnych (zmiany sposobu zachowania), mocny nacisk kładzie się na techniki „doświadczeniowe” czyli skoncentrowane na emocjach (wyobrażeniowa zmiana skryptu, praca z krzesłami i rekwizytami) oraz relacje terapeutyczną.

Faza diagnozy i edukacji

 • rozpoznawanie dysfunkcyjnych wzorców funkcjonowania
 • rozpoznawanie i uruchomienie wczesnych nieadaptacyjnych schematów
  (wyobrażenia, most emocjonalny do przeszłości- pozwala na dotarcie do wspomnień doświadczeń leżących u źródeł schematu)
 • zrozumienie korzeni schematów sięgających dzieciństwa
 • konceptualizacja przypadku

Faza zmiany

uzdrawianie schematów poprzez różne strategie m.in. praca z krzesłami, wizualizacja bezpiecznego miejsca, wyobrażeniowa zmiana skryptu (…)

Wyobrażenia w fazie zmiany sprzyjają:

 • regulacji emocji
 • defuzji ( czyli nie zlewamy się już z myślami, umiemy się do nich zdrowo zdystansować)
 • bezpośredniej pracy z trudnymi wyobrażeniami (wyobrażeniowa zmiana skryptów)
 • testowaniu nowych zachowań
 • budowaniu pozytywnych wyobrażeń (formułowaniu celów, zwiększaniu i podtrzymywaniu motywacji,  zwiększaniu pewności siebie)

Krzesła w fazie zmiany:

 • techniki pustego krzesła
 • np. ćwiczenie asertywności mówiąc do pustego krzesła / rozmowa z osobą, która odeszła by z nią porozmawiać
 • technika dwóch krzeseł – np. do podejmowania wyborów – wówczas stawiamy dwie części siebie na dwóch krzesłach i przesadzamy się (część na tak i część na nie). Technika pozwala lepiej rozpoznać dwa głosy, pokojarzyć je z czymś, zrobić symulacje co będzie gdy pokieruję się wybranym głosem.
 • dialogi między trybami schematów – np. krzesło krytyka wewnętrznego, krzesło dziecka, krzesła trybów radzenia /  można również posadzić na krześle sam tryb radzenia i z nim porozmawiać (zalety, wady, skąd się wziął?)
 • odgrywanie scen na krzesłach.

Tryby radzenia sobie na krzesłach: identyfikacja trybu i rozpoznanie jego zachowań, identyfikacja źródeł trybu, zalety i wady przełączania się na ten tryb, dialog z trybem (prośba o dopuszczenie do wewnętrznego dziecka)

Tryby dziecięce na krzesłach: pytanie o potrzeby, uważnienie, pocieszanie Dziecka Wrażliwego, uwalnianie złości Złoszczącego Dziecka, empatyczne stawianie granic Dziecku Impulsywnemu.

Tryby rodzicielskie na krzesłach: ograniczanie ich wpływu, kwestionowanie treści głoszonych przez wymagającego krytyka i stawianie mu granic, , zwalczanie karzącego krytyka.