Strategie pracy

Strategie / techniki poznawcze:

 • sprawdzanie prawdziwości schematu
 • przeformułowanie dowodów świadczących o prawdziwości schematu
 • ocena wad i zalet stylów radzenia sobie pacjenta
 • prowadzenie dialogów między stroną schematu i zdrową stroną
 • tworzenie kart przypominających
 • formularze, dziennik schematów

Strategie doświadczeniowe:

 • praca z krzesłami, rekwizytami
 • wyobrażenia (m.in. wyobrażeniowa zmiana skryptu)

Cele pracy z wyobrażeniami:

 • identyfikacja i uruchomienie schematów pacjenta
 • zrozumienie źródeł schematów sięgających dzieciństwa
 • powiązanie schematów ze zgłaszanym problemem
 • pomoc pacjentowi w doświadczaniu emocji związanych ze schematem

Behawioralne przełamywanie wzorców (zmiana zachowania

Polegają najczęściej na planowaniu zadań domowych, które pomogą zastępować nieadaptacyjne style radzenia sobie bardziej efektywnymi wzorcami zachowań. Terapeuta pomaga pacjentowi opracować takie zadania, zaplanować je oraz przygotować się do nich. Po wykonaniu zadania pacjent relacjonuje jego przebieg terapeucie, wspólnie oceniają czego się nauczył, a nad czym musi jeszcze popracować.

Relacja terapeutyczna

 • powtórne rodzicielstwo (wspieranie i modelowanie, akceptacja)
 • empatyczna konfrontacja (wyznaczanie granic, skłanianie do zmiany, pomaganie w nazwaniu nieadaptacyjnych zachowań)